Dofinansowanie

„Innowacyjne rozwiązania w produkcji rolniczej sposobem na wzrost konkurencyjności na rynku, odbudowę bioróżnorodności oraz mitygację zagrożeń klimatyczno-środowiskowych”.


Cel umowy: wypracowanie rozwiązań w technologii produkcji naturalnej odporności pozwalającej na utrzymanie stabilności produkcji rolniczej 
(minimalizacja ryzyk) z plonami o prozdrowotnych właściwościach poprawiającymi efektywność ekonomiczną i konkurencyjność na rynku oraz odbudowa ekosystemów i bioróżnorodności w połączeniu z ochroną środowiska i klimatu.
dofinansowanie
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z działania „Współpraca”.

Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 277 959 zł na realizację założonych celów, umowa 
nr 00064.DDD.6509.00113.2019.08 z dnia 18.05.2022r.
Created by: cdx.pl