Efekty

Konsorcjum: „Natura Bioróżnorodności Stobrawy”

Operacja pod tytułem:

„Innowacyjne rozwiązania w produkcji rolniczej sposobem na wzrost konkurencyjności na rynku, odbudowę bioróżnorodności oraz mitygację zagrożeń klimatyczno-środowiskowych”.

Efekty:

  1. Stworzenie „oazy” bioróżnorodności, w której kreowane są rozwiązania mające propagować technologie uprawy wykorzystujące „siły natury” w mitygacji zagrożeń klimatyczno-środowiskowych.

  2. „Dobre rozwiązania na trudne czasy”- przykłady rozwiązań agrotechnicznych aktywujących glebę
    i wspomagające jej naturalne zdolności plonotwórcze.

  3. Wykorzystanie potencjału bioróżnorodności dla odtworzenia naturalnej odporności agroekosystemu.

  4. Propagowanie działań i rozwiązań na rzecz ochrony zapylaczy – nasadzenia roślin pyłko i nektaro dajnych – wzbogacenie bazy pożytkowej dla owadów zapylających i motyli.

  5. Poprawa efektywności wykorzystania posiadanych zasobów - ziemi, wody, energii,…

  6. Uruchomienie produkcji sadowniczej w technologii upraw współrządzonych w harmonii ze środowiskiem.

Podsumowanie:

„Produkcja w zgodzie z naturą - Siła w naturze”

Image
Created by: cdx.pl