Realizacja

Konsorcjum: „Natura Bioróżnorodności Stobrawy”
Operacja pod tytułem: 
„Innowacyjne rozwiązania w produkcji rolniczej sposobem na wzrost konkurencyjności na rynku, odbudowę bioróżnorodności oraz mitygację zagrożeń klimatyczno-środowiskowych”.
realizacja.webp

Realizacja operacji obejmuje:

  1. Wskazanie sposobów na odbudowę bioróżnorodności i tworzenie agroekosystemów.

  2. Upowszechnianie idei upraw współrzędowych, jako jednej z form agroleśnictwa.

  3. Podejmowanie działań na rzecz pobudzania aktywności biologicznej gleb w połączeniu ze wzrostem zawartości substancji organicznych.

  4. Kreowanie naturalnych metod podnoszenia odporności roślin na choroby i szkodniki oraz anomalie klimatyczne.

  5. Lansowanie produktów biotechnologii i probiotechnologii, w tym m.in. biopreparatów i biostymulatorów glebowych.

  6. Propagowanie technologii upraw i działań zwiększających możliwości akumulacji CO2 w glebie oraz umożliwiających mitygację zagrożeń klimatyczno-środowiskowych.

  7. Poszerzenie zabiegów agrotechnicznych o działania i środki/preparaty niwelujące problem braku wody, lansowanie programu – „stop susza”.

  8. Maksymalne wykorzystanie substancji organicznych, w tym zaaktywoawnych biologicznie do nawożenia gleb (ograniczenie ilości odpadów przekazywanych na składowiska).

  9.  Budowanie bioróżnorodności dla zapewnienia ciągłości w bazie pożytkowiej dla zapylaczy – tworzenie pasów i remiz roślin pyłko i nektarodajnych.

Postscriptum

Podejmowane działania zostały zauważone przez lokalną społeczność.

W Plebiscycie Ekologicznym „As Ekologii” organizowanym przez Zarząd Powiatu Namysłowskiego Józef Rogalski - lider Konsorcjum otrzymał tytuł „Namysłowski As Ekologii” i został wyróżniony statuetką „Złote Jabłko Ekologii”.

Kapituła Plebiscytu Asy Ekologii w uzasadnieniu uznała, iż wyróżnienie zostało przyznane za podejmowanie szeregu działań zmierzających do podniesienia świadomości wśród społeczności o znaczeniu ochrony środowiska, w tym o konieczności poszanowania energii, wody oraz zachowania bioróżnorodności.

Image
Created by: cdx.pl