Kategoria: Wydarzenia
Odsłon: 183

Promocja:
Forum poświęcone było innowacyjnym rozwiązaniom w rolnictwie i promocji wdrażania ich w praktyce, jak również okazją do wymiany doświadczeń w tworzeniu Grup Operacyjnych EPI aplikujących o środki dostępne w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Roz-woju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Na Forum tym, Konsorcjum „Natura Bioróżnorodności Stobrawy” miało swoje stanowisko i mogło zaprezentować realizowaną operację. 

 

Created by: cdx.pl